Motiváció

E lapok elsődleges célja a BBTE-n általam oktatott tantárgyakkal kapcsolatos anyagok megosztása a diákokkal. Másodlagos szempont a kutatásokhoz, szakdolgozatokhoz tartozó anyagok szűkebb körben való hozzáférhetőségének biztosítása. Továbbá, valahol, valamilyen formában a kutatásaim eredményeit, szakmai életrajzi adatokat, útinaplókat is elérhetővé szeretném tenni.

__
László Zoltán, PhD
Hungarian Department of Biology and Ecology
Babes-Bolyai University
400006 Cluj-Napoca
str. Clinicilor nr. 5-7
ROMANIA